birgun bir yerde

http://birgunbiryerde.blogspot.com.tr/
Recent Tweets @
Who I Follow

Antik Yunan’da siyasal iletişimin tek aracı konuşmayken, Antik Roma konuşmanın yanına yazıyı eklemiş ve eklemekle kalmamış hitabet/ söylev kuramını dahi yazılı hale getirmiştir. Roma’nın iki ünlü retorik ustası (hitabet, söylev -ustası-) Cicero veQuintilian (Quintilianus) retorik sanatıyla ilgili kitaplar yazmışken, papirüs oldukça önemli olmuştur. Antik Mısır’da üretilen bu bitki, kesilen saplarının dövülmesinden yazı yazmaya elverişli hale getirilirken Nil Nehri’nin suladığı topraklarda yetişmektedir. 

Read More

1887-1968 arasında yaşamış  Fransız/Amerikalı sanatçı Marcel Duchamp (Henri-Robert-Marcel Duchamp) 20. yüzyılın birçok sanat akımının temelinin atılmasında etkili olmuştur. Pop Sanatı ve Kavramsal Sanat (fikir sanatıdır, kendilerini sanat eseri gibi göstermeyen eserlerdir) için önemli bir isimken sonrasında etkili bir Dada sanatçısı olmuştur. I. Dünya Savaşı’na karşı çıktığından dolayı Amerika’ya yerleşen Duchamp, geleneksel resimden uzak durmuş ve sanat eserinin kavramsal değerinin ortaya çıkarmıştır. Bunun için nesnenin sanat eseri olduğunu çünkü sanatçının onu o şekilde tasarladığını savunmuştur. Geleneksel sanatı ironi ve yergilerle yıkmak ana fikriyken kendinden sonrakileri de fazlasıyla etkilemiştir. 1920’lerin başında sanat hayatını satranç oynamak için bitiren Duchamp, yine de bu camiadan kopmamıştır (bknz.sürrealist işbirliği).

Read More

Japon sanatı olan Amigurumi, tığla sıkı şekilde örülen çeşitli şekillerdeki oyuncaklardır. Genelde hayvanlardan oluşan oyuncaklar, cansız nesneler ve sanatsal kaplamalarla donatılarak estetik şekle sokulmaktadır. Amigurumi, Japon kökenli bir kelime olup “Ami" (tığ veya şiş ile yapılmış) ve "Nuigurumi" (içi doldurulmuş oyuncak) kelimelerinden türeyerek bu  kavramı meydana getirmiştir.

Read More

Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup olan Türkçe, Altay dillerindeki Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca ile Ural dillerindeki Macarca, Fince, Estonca (vb.)  ile akraba olurken Altay dillerinden ne zaman ayrılıp bağımsız bir dil olduğuna dair kesinlik yoktur. Günümüzde Türkçe’nin yaşı hala tartışılırken, bu konuda da bir kesinlik bulunmamakla birlikte fazlasıyla görüş mevcuttur.

Read More

Tayland'ın en önemli kültür şehirlerinden biri olan Chiang Mai kendi içinde bulundurduğu ilginç kabilelerle de ünlüdür. Ama bu kabileler arasında, Myanmar'da (Birmanya ya da Burma diye bilinen ülkede Buda uygarlığı yaygındır) meydana gelen siyasi karışıklıklar sebebiyle Tayland’ın kuzeyindeki dağlık bölgeye göç eden  Padaunglar ya da Karen Kadınları kabilesi en ünlü ve bilinen kabiledir.

Read More

Latince “Beuern Şarkıları" - Türkçe "Burana Yazıtları" olarak geçen Carmina Burana, 254 adet el yazmasının verilen sanat eserinin adıdır. Çoğunlukla 11. ve 12. yüzyılda, bazılarıysa 13. yüzyılda yazılmış olan ve temelde dört temadan oluşan Carmina Burana, manevi açıdan eğitici ve hicivli -hatta edepsiz- görülen eserlerdir. “Hicivli ve edepli/ edepsiz”, “aşk temalı”, “oyun” ve de “iki tiyatro” olmak üzere dört temada toplanan Carmina Burana’nın orijinal Latince olanları, bir manastır kalıntıları arasında bulunmuş ve günümüze kadar gelmiştir. 

Read More

1883 yılında Almanya’da doğan Joseph Hubertus Pilates çocukken astım, romatizmal ateş ve raşitizm (kemik hastalığıdır. şekil ev biçim bozukluğu yaratır) hastalıklarıyla zayıf bir bedene sahipken, ailesi uzun süre Joseph’in fiziksel gücünü geliştirmek için uğraşmıştır. Babası jimnastikçi, annesi alternatif tıp doktoru olan Joseph H. Pilates’e aile hekimi anatomi kitaplarını tavsiye etmiş ve Joseph insan vücudunu anlamak için kendi beden hareketlerinden faydalanmıştır.

Read More

1909-1955 yılları arasında yaşamış Brezilya’da doğup Portekizli olan Carmen Miranda sambası, egzotik kostümleri ve meyve sepeti olan şapkasıyla ikon haline gelmiş dansçı, oyuncu, film yıldızıdır. Miranda 1940-1950 yılları arsında altın çağını yaşamış olup, 1940 yapımı The Gang’s All Here yapımında giydiği meyve yüklü şapka ve kostümle popüler olmuştur (şansının döndüğü film denebilir). 1940-1953 arasında oynadığı on dört Hollywood filmiyle, 1945 yılında Amerika’da en çok kazanan kadın olmuştur. 

Read More

Antik Mısır şehirlerinden olan “Teb”, Yunanca’da “Thebes" ismiyle bilinirken aynı zamanda "Thebai" isimli bir şehir de Yunanistan’da vardır. Antik Mısır’ın şehri olan Teb’in baş tanrısı olan Amon (Amen, Amun, Ammon, Amoun), Mısır’ın en güçlü tanrılarından olurken yeraltı ve yerüstünün birleştici tanrısı olarak da görülmüştür. Ünlü “Amen Tapınağı/ Amon Tapınağı” olarak bilinen “Karnak Tapınağı” ise dünyanın en büyük dini yapısı sayılmaktadır.

Read More

image

Latince kökenli olan “Post" ve "Mortem" sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen Post Mortem, “Ölüm Sonrası" demekken, ölen kişiyle son bir anı fotoğrafı çektirmek için kullanılan fotoğrafçılık terimidir. Otopsi, kadavra anlamında da kullanılan Post-Mortem, fotoğrafçılık tarihi açısından bambaşka bir yere sahipken üstüne çok kez tez yazılan ve araştırma yapılan bir konu olmuştur.

Read More

Mutlak krallıkla yönetilen Antik Mısır’ın hükümdarlarına Firavun denirken bu sözcük “büyük ev" anlamında olup, kral anlamında kullanılması da Yeni Krallık Dönemi’nden itibaren kabul görmüştür (Aşağı ve yukarı Mısır’ın birleştiği dönemdir, MÖ. 1549-1069). Tanrıların yanında gösterilen Firavun (lar), tanrı olmazken tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Yeni Krallık Dönemi’nde firavunlar tanrısallaşırken, Orta Krallık Dönemi’nde ise tanrılar tarafından onaylanarak firavun olunması zorunlu olmuştur.

Read More

Günümüzde hala yaşayan en popüler sanatçılar arasında olan 1937 doğumlu Peter Max, psychedelic (saykodelik) sanatın önemli isimlerinden olmanın yanı sıra popüler kültürün de simgesidir. Grafik sanatçısı ve illustrator olan Peter Max cesur renk ve şekiller, parlak ve canlandırıcı görüntüler ve de sanatsal zenginliğiyle Pop Art için önemli bir isim olmuştur.

Read More